Gekeurd en goedgekeurd

Meli probeert aan zijn klanten een zo groot mogelijke zekerheid te geven. Daarom wordt honing, een natuurproduct, onderhevig aan mogelijke schommelingen in kwaliteit, streng gecontroleerd bij ontvangst.

Tevens kan de honing gedurende het volledige verwerkingsproces op ieder moment perfect getraceerd worden. Hiervoor wordt Meli eveneens door externe keuringsinstanties gecontroleerd, nl. BRC en IFS Voor zijn biologische producten is er een externe controle door Certisys, dat het bio-certificaat toekent.